Ympäristövastuumme

Kompensaatio &

Vastuullisuus

Siivoamme jälkemme – EWENT Oy:n toiminnan perusarvoihin kuuluu ympäristövastuu.

Toimimme suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja todisteellisesti yhteisen ympäristömme ja tulevaisuutemme hyväksi.

Vastaamme tapahtumateollisuuden hiilijalanjälki-haasteeseen erittäin ajankohtaisella, kokonaisvaltaisella ja tehokkaalla työkalulla – paikkaamme väistyvän energiamuodon, turpeen noston, Suomen luonnolle aiheuttamaa hiilijalanjälkeä metsityksellä.

Näkemyksemme konkretiasta ja todisteellisuudesta: Istutamme näkyvään turpeennoston ”jalanjälkeen” männyntaimia, ja muutamme samalla suopohjan hiililähteestä hiilinieluksi. Toimintamallillamme varmistamme kompensaatiomme toteutumisen – tarvittaessa vaikka omin silmin tai yhdessä asiakkaamme kanssa.

Konkreettisia toimenpiteitä

Metsä istutetaan käyttäen männyntaimia, joita istutetaan hehtaarille 2500 kpl, Metsäkeskuksen suopohjan metsitysohjeen mukaisesti. Yksi männyntaimi sitoo turvemaalla elinkaarensa aikana 0,6 tonnia hiiltä.

Hiilinielun lisäksi huolehdimme ympäristöstämme irtisanoutumalla kaikin mahdollisin keinoin tarpeettomasta kertakäyttökulttuurista. Pyrimme aina löytämään ratkaisun tapahtumamateriaalien uudelleenkäytölle ja tarjoamme asiakkaillemme uudelleen käytettäviä elementtejä, sekä niiden varastointia.

Lisäksi digitaalinen ja pitkälle prosessoitu toimintamallimme vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormaa järkeistämällä materiaalivirtoja ja tuotantoa, sekä pienentää hävikkiä.

Hyvitysfilosofiamme

100-prosenttinen kotimaisuus

Ajankohtaisuus

Konkreettiset toimet

Hyvitämme kokonaisuuden kerralla

Kertakäyttökulttuurin välttäminen

Digitaalisuus & Tehokkuus