Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Ewent Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.8.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Ewent Oy
Lautatarhankatu 10
00580 Helsinki
info@ewent.fi
www.ewent.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ville Huovila
ville.huovila@ewent.fi
+358 45 329 7788

3. Rekisterin nimi

Ewent Oy:n asiakas- (nykyiset ja potentiaaliset), markkinointi- ja sidosryhmärekisteri 


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja sidosryhmiin, asiakassuhteen ylläpito, liiketoiminnan kehittäminen ja markkinointi

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön koko nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), yhteydenpito, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin lainsäädäntö vaatii tai niin kauan kuin se on tarpeellista yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin palvelua tapahtuvaa käsittelyä varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästekäytännöt

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi kun vierailet verkkosivuilla. Evästeiden tarkoituksena on parantaa käyttökokemustasi ja helpottaa sivuston käyttöä. Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle ja muistamaan mieltymyksesi ja valintasi.
Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Välttämättömät evästeet

Välttämättömät evästeet tulisi pitää sallittuna, jotta voimme tallentaa esimerkiksi valitsemasi evästeasetukset. 

Voit halutessasi poistaa välttämättömät evästeet käytöstä verkkoselaimesi asetuksista. Evästeiden poistaminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimintaan.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org. Sieltä löydät ohjeita myös evästeiden hallintaan eri verkkoselaimissa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston sivut voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita tai kuvia). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Analytiikka ja markkinointi

Analytiikkatiedot, joita keräämme ja käsittelemme verkkosivujemme käytön yhteydessä sisältävät seuraavia tietoja:

  • asiakkaan IP-osoite;
  • asiakkaan päätelaite ja laitteen tunniste;
  • käyttöjärjestelmä;
  • vierailuajankohdat;
  • URL-reitti sivustolla;
  • selaintyyppi ja versio;
  • ja kieliasetukset.

Jos et anna meille suostumustasi käyttää näitä evästeitä, tai jos jatkat tämän verkkosivuston käyttöä tekemättä valintaa, näitä analyyttisiä evästeitä ei aseteta sivustolle.

Verkkosivustomme käyttää Google Analytics -palvelua, joka kerää tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten vieraillut sivut). Evästeiden keräämä tieto on anonymisoitua ja sitä käytetään parantamaan sivujemme toimivuutta ja kehittämään sivuston sisältöä vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeeseen.

Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä saat seuraavilta sivuilta:

Miten Google käyttää tietojasi yhteistyökumppaneiden sivustoilla ja sovelluksissa
Miten Google Analytics suojaa kävijältä kerätyt tiedot

Google Analytics -evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Google LLC noudattaa Privacy Shield Frameworks ‑sopimusta.

Voit halutessasi estää näiden tietojen keräämisen myös selaimeen asennettavan lisäosan avulla.

Verkkosivustolle on asennettu Facebook-pikseli. Sen avulla saamme tietoa Facebookin kautta tulevasta liikenteestä ja voimme kehittää palveluamme sekä suunnata sinulle kiinnostavampaa markkinointia. Voit lukea pikselistä lisää Facebookin ohjekeskuksesta.

Voit muuttaa evästeasetuksiasi tästä.