Vårt miljöansvar

Kompensation &

Ansvar

Vi städar upp efter oss – ett av grundvärderna för EWENT är miljöansvar.

Vi arbetar på organiserade, effektiva och bevisade sätt till förmån för vår gemensamma miljö och för framtiden.

Vi deltar i evenemangsindustrins koldioxidavtrycksutmaning med ett mycket aktuellt, omfattande och effektivt verktyg – vi kompenserar koldioxidavtrycket orsakat av torvutvinning i Finland genom att återplantera den finska naturen.

Vårt syn på konkretitet och äkthet: Vi planterar tallplantor i det synliga ”fotavtrycket” av torvuttag och förändrar samtidigt utbruten torvmark från en kolkälla till en kolsänka. Med vår verksamhetsmodell ser vi till att vår kompensation realiseras – om nödvändigt, även med egna ögon eller tillsammans med klienten.

Concrete Actions

Skogen planteras med tallplantor på ett område på 2500 hektar, enligt Skogscentralens (Metsäkeskus) återplanteringsanvisningar för utbrutna torvmarker. En tallplanta på torvmark binder 0,6 ton kol under sin livscykel.

Förutom koldioxidbindning tar vi hand om vår miljö genom att hålla oss så mycket som möjligt från “slit-och-släng kulturen”. Vi strävar alltid efter att hitta en lösning för återanvändning av evenemangsmaterial och erbjudar våra kunder återanvändbara element samt lagring.

Dessutom minskar vår digitaliserade och grundigt bearbetade verksamhetsmodell miljöpåverkan genom att rationalisera materialflöde och produktion, samt genom att minska förlust.

Vår kompensationspolicy

100% inhemskhet

Aktualitet

Konkreta åtgärder

Vi kompenserar en helhet på en gång

Undvikande av “slit-och-släng kulturen”

Digitalisering & effektivitet