Integritets- & datapolicy

Register- och dataskyddsuttalande

Detta är Ewent Oy: s kombinerade register- och dataskyddsuttalande i enlighet med personuppgiftslagen (avsnitt 10 & 24) och EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Utarbetad den 5.8.2020.

1. Registeransvarig

Ewent Oy
Brädgårdsgatan 10
00580 Helsingfors
info@ewent.fi
www.ewent.fi

2. Kontaktperson med ansvar för registret

Ville Huovila
ville.huovila@ewent.fi
+358 45 329 7788

3. Registrets namn

Ewent Oy:s kund- (nuvarande och potentiell), marketings- och intressentregister

4. Rättslig grund och syfte med behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning är

– ett avtal med den registrerade som part
– den registeransvariges legitima intresse

Syftet med behandling av personuppgifter är hålla kontakt med kunder och intressenter, att upprätthålla kundrelationer, att utveckla verksamheten och användning i marknadsföring.

Uppgifterna används inte för automatiserade besluts- eller profileringsändamål.

5. Registrets informationsinnehåll

Uppgifterna i registret inkluderar: personens fullständiga namn, position, företag / organisation, kontaktinformation (telefonnummer, e-postadress, adress), kommunikation, webbadresser, nätverksanslutningens IP-adress, information om abonnemangstjänster och förändringar i dem, faktureringsinformation, annan information relaterad till kundrelationer och uppdragstjänster.

Vi behåller personlig information så länge som det krävs enligt lag eller så länge som det är nödvändigt för de syften som anges ovan.

6. Regelbundna datakällor

Datan som lagras i registret fås från kunden, t.ex. via meddelanden som skickas via kontaktformulär på vår hemsida, e-post, telefon, tjänster på sociala media, kontrakt, möten och andra situationer där kunden ger oss sin personliga information.

7. Regelbunden överföring av data och överföring av data utanför EU eller EES

Som regel överförs data inte till andra parter. Uppgifter kan publiceras med avseende på vad som har avtalats med kunden.

Personuppgifter får endast överföras utanför EU: s medlemsstater eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om en lämplig nivå av dataskydd garanteras i det landet. Uppgifterna kommer inte att ges till tredje part, annat än i syfte att bearbeta tjänsten.

8. Registersäkerhetsprinciper

Registret kommer att hanteras med försiktighet och datan som behandlas av datasystemen kommer att skyddas på lämpligt sätt. När data lagras på internetservrar hanteras hårdvarans fysiska och digitala säkerhet korrekt. Den registeransvarige ska se till att de lagrade uppgifterna, liksom åtkomsträttigheterna till servrarna och annan information som är viktig för säkerheten för personuppgifter, behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsuppgifter det hör till.

9. Rätt till granskning av data och rätten att begära korrigering av data

Varje person i registret har rätt att granska de uppgifter som lagras om dem och kräva korrigering av falsk information eller komplettering av otillräcklig information. Om en person vill kontrollera de uppgifter som lagras om dem måste de skicka en begäran till den registeransvarige via e-post. Den registeransvarige kan be personen som skickar begäran att bevisa sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tidsram som anges i EU: s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

10. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

En person i registret har rätt att begära att deras personuppgifter tas bort från registret (”rätt att bli bortglömd”). Registrerade har också andra rättigheter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning, såsom att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Förfrågningar ska skickas till den registeransvarige. Om det behövs kan den registeransvarige be den som skickar begäran att bevisa sin identitet. Den registeransvarige kommer att svara inom den tidsram som anges i EU: s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

Cookiepolicy

Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller annan enhet när du besöker en webbsida. Syftet med cookies är att förbättra din användarupplevelse och göra webbsidan enklare att använda. Med hjälp av cookies kan vi t.ex. identifiera din enhet när du återvänder till sidan och komma ihåg dina preferenser och val.
Cookies används på nästan alla webbsidor, och det kan hända att någon sidor inte fungerar korrekt utan cookies.

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies bör tillåtas så att vi till exempel kan lagra de cookieinställningar du har valt.
Du kan inaktivera nödvändiga cookies i dina webbläsarinställningar, om du så önskar. Att inaktivera cookies kan dock påverka webbplatsens funktioner
För mer information om cookies, besök www.aboutcookies.org. Där kan du också hitta instruktioner för hantering av cookies i olika webbläsare.

Innehåll inbäddat från andra webbsidor

Denna webbsida kan innehålla inbäddat innehåll (till exempel bilder eller videor). Att öppna eller se på inbäddat innehåll importerat från andra webbplatser är jämförbart med att besökaren själva besöker en tredje parts webbsida.
Dessa webbsidor kan samla in data om dig, använda cookies för att bädda in tredje parts tracking cookies och övervaka interaktion med inbäddat innehåll, inklusive övervakning av interaktioner, om och när du är inloggad som användare på webbsidan.

Analytics & marketing

Den analytiska datan vi samlar in och behandlar i samband med din användning av vår hemsida innehåller följande information:

  • Kundens IP-adress;
  • Kundens enhet och enhetens ID;
  • Operativ system;
  • Tider för besök;
  • URL-sökväg på webbsidan;
  • Webbläsartyp och version;
  • Språkinställningar.

Om du inte tillåter oss att använda dessa cookies, eller om du fortsätter att använda den här hemsidan utan att göra ett val, kommer dessa analytiska cookies inte att ställas in på den här hemsidan.

Vår hemsida använder Google Analytics, som samlar information om hur användare använder vår hemsida (t.ex. de mest besökta sidorna). Informationen som samlas in av cookies är anonymiserad och används för att förbättra hemsidans funktionalitet och för att utveckla hemsidans innehåll för att bättre möta våra användares behov.

Du hittar mer information om Googles integritetspolicy på följande webbplatser:

Så använder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster
Hur Google Analytics skyddar data som samlas in från besökaren

Uppgifterna som samlas in av Google Analytics-cookies överförs och lagras på Googles servrar, varav vissa kan finnas utanför EU, i vilket fall lokala dataskyddslagar gäller. Google LLC följer Privacy Shield Framework-avtalet.

Du kan också använda ett webbläsartillägg för att spärra insamlingen av data.

Facebook Pixel har installerats på denna webbsida. Det gör att vi kan samla in data om trafiken som kommer från Facebook, så att vi kan utveckla våra tjänster såväl som att rikta mer intressant reklam till dig. Du kan läsa mer om Facebook Pixel i Facebook Help Center

Du kan ändra dina cookieinställningar här.